ساعت:

8:25 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و ششم 94/04/14 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و ششم 94/04/14 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت10 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در خصوص درخواست شهروند ا.ن مقدم در خصوص هزینه حفاری با 30%تخفیف اعمال گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند خانم ز.ط سرایدار دبیرستان شاهد در خصوص فوت همسرشان مقرر گردید چون ایشان سرپرست خانواده هستند مقرر گردید هزینه قبر دریافت نگردد و الباقی هزینه ها دریافت گردد.

3-    در پاسخ به هیئت أمنای مسجد سیر سپرانلو با 15متر ماسه موافقت گردید و هزینه حمل بعهده خود هیئت أمنا می باشد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند مرحوم م.ر که به استناد نامه بهزیستی شیروان دارای معلولیت اعصاب و روان می باشد و در بیمارستان مشهد بستری بوده و چون هزینه آمبولانس را پرداخت نموده اند مقرر شد هزینه قبر دریافت نگردد و مابقی هزینه ها دریافت گردد.

5-    در پاسخ به شهروند محترم م.ب مقرر شد با نظر مساعد از طریق کمیته فنی پیگیری و همکاری صورت گیرد.

6-     در پاسخ به ع.ب مقرر شد ماهیانه مبلغ هفتاد و پنج هزار اقساط تقلیل یابد تا امکان پرداخت مقدور باشد.

7-    در خصوص درخواست غ.م بدلیل وجود معلولیت در اعضای خانواده مقرر شد مطابق مصوبات اعلامی بخشودگی هزینه نوسازی اعمال گردد.

8-    در خصوص پاسخ شهروند خانم ر.ا مقرر شد مصوبه فوق بدون کارمزد لحاظ گردد.

9-    در پاسخ به شهروند محترم ر.ق در خصوص جرایم شهرداری بصورت اقساط مساعدت لازم صورت گیرد.