ساعت:

10:20 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و هفت 94/04/14 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و هفت 94/04/14 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در خصوص درخواست اهالی ساکن در خیابان بهار مجتمع مسکونی های کارخانه قند مبنی بر آسفالت محل مطرح و با توجه به بدهی شرکت مقرر شد با هماهنگی بخش عمران حتی المقدور در طلب شرکت از ساکنین تهاتر و بخشی نیز از شرکت دریافت و آسفالت صورت گیرد.

2-    در خصوص نامه شهرداری محترم به شماره 10424 در خصوص جبران خسارت 205 متر مربع تعریض از ملک ایشان مرحوم م.ج از قطعات زمینهای میلانی زاده متعلق به شهرداری بعنوان معوض به ایشان داده شود.

3-    در خصوص درخواست شرکت معماران سازه گستر جهت همکاری با شهرداری مقرر شد در صورت نیاز شهرداری همکاری بلامانع است.

4-    درخصوص درخواست شهروند محترم ع.ب در بابت هزینه حفاری بابت هزینه حفاری مقرر شد عوارض متعلقه 4/1(یک چهارم)نقداً و الباقی در سه قسط اقدام گردد.

5-    در خصوص درخواست شهروند ج.ع مقرر شد طبق مصوبه کلی شورای اسلامی شهر اقدام و مساعدت صورت گیرد و حتی المقدور کارمزد اخذ نگردد.

6-    در پاسخ به شهروند محترم ا در خصوص مرحوم سید ر.ح مقرر شد در صورت تحت پوشش بودن کمیته امداد (ارائه مدارک) از 30%بخشودگی برخوردار گردد.

7-    در خصوص درخواست شهروند سید ح.ح که در خصوص عوارضات با اعمال 4/1(یک چهارم) نقد و الباقی در 6ماه اخذ گردد.

8-    در خصوص درخواست آقای م.ا مقرر شد با 5%افزایش سطح اشغال اقدام بلامانع است .

9-    در خصوص توافقنامه بن شهرداری و آقای ح در خصوص واگذاری پلاک 10906 فرعی از 12اصلی واقع در بولوار شهریار مقرر شد پیگیری و اجرا بلامانع است با رعایت صرفه و صلاح شهرداری پیگیری شود.

10-در خصوص درخواست رانندگان افزایشی سال 78 مقرر شد به شرط پرداخت نقدی تا پایان تیرماه 94 با اعمال 10%تخفیف بلامانع می باشد از باقیمانده مبلغ بدهی ایشان.

11-جهت قانونمند کردن و ایجاد وحدت رویه در شهرداری مقرر شد بابت بخشودگی عوارض برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد لایحه ای جامع از ناحیه شهرداری شامل مساحت یک مرتبه ،عوارض تفکیک و آماده سازی و …. به شورا جهت تصمیم گیری تقدیم گردد.

12-در پاسخ به آقای ع.ب مقرر شد بدهی ایشان به میزان 4/1(یک چهارم) نقدو الباقی در اقساط یکساله وصول شود.

13-در خصوص درخواست پیگیری کتاب راجع به موضوع تاریخ شیروان و چاپ آن مقرر شد همکاری شود .

14-در خصوص کتابهای آقای ب مقرر شد نمونه کتابها از طریق کمیسیون اجتماعی بررسی شود و گزارش آن به شورا ارسال گردد.