ساعت:

10:22 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و پنجم 94/04/09 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و پنجم94/04/09شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    نامه شماره 8914مورخه 94/03/21شهرداری شیروان قرائت گردید و با توجه به اینکه پلاکهای 11و13اصلی در گذشته متعلق به شهرداری بوده و عواید آن نیز باید به مصارف عمومی و شهرداری برسد و در برهه ای از زمان حاکم گردیده لذا مقرر است مجدداً از طریق وکیل حقوقی و توانمند با هماهنگی شورای شهر نسبت به پیگیری موضوع از طریق محاکم قضایی اقدام گردد.

2-    در خصوص درخواست م.و در خصوص هزینه دفن و کفن با عنایت به اینکه شیمی درمانی بوده است با 25%تخفیف موافقت بعمل آمد.

3-    در خصوص درخواست آقای ن در خصوص هزینه های حفاری با عنایت به استضعاف ایشان با 30%تخفیف موافقت بعمل آمد.

4-    در خصوص درخواست شهرداری به شماره نامه 9596مورخه94/4/7جهت تأمین منابع مالی پروژه تجاری دور میدان انقلاب در صندوق توسعه اداره کل میراث فرهنگی با اخذ وام تا مبلغ ده میلیارد تومان موافقت بعمل آمد . شهرداری موظف به مکاتبه و پیگیری کار می باشد.