ساعت:

4:12 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و دهم 03/03/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و دهم 03/03/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-    در پاسخ به درخواست هیأت أمنای مسجد ابوالفضلی مبنی بر کمک مالی شورا به مبلغ دویست هزار تومان در جلسه مطرح شد و با عنایت به وجود امام زاده در آن محل مورد موافقت گردید.

2-    در پاسخ به درخواست ورثه آقای ق.م که بدلیل بی سرپرست بودن نامبرده مقرر شدکلیه هزینه کفن و دفن نامبرده بصورت رایگان از سوی شهرداری انجام گردد.

3-    در پاسخ به درخواست اهالی محترم شهریار 9 جهت پیگیری مورد ذیل الف)موضوع بازگشایی خیابان شهریار9 که جزو مصوبات قبلی شورا بوده نتیجه و اقدامات انجام شده به شورا گزارش شود ب) تجهیز پارک بازی کودکان محل که فاقد وسایل می باشد ج) جهت پیشگیری از واریز ضایعات بهداشتی و غیره در محل پارک مربوطه سطل زباله نصب گردد.

4-    در پاسخ به درخواست ف.ا در خصوص اخذ مجوز مسکونی دارند مقرر شد با نظر مساعد و برابر همکاری با شهروند محترم از طریق کمیته فنی مساعدت گردد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای م.ز مالک ملک کوچه آسیاب مقرر شد جریمه مربوطه در اقساط 18ماهه بدون کارمزدبدلیل شرایط خاص مالی متقاضی وصول تنظیم و پاسخ داده شود.

6-    در پاسخ به درخواست آقای ا.ش مقرر شد عوارض متعلقه بر مبنای سال 1393 اعمال شود . واحدهای تجاری مربوط به گذشته باشند (شهردار محترم نیز بررسی و گویا مدنظر داشته اند از عوارض حذف پارکینگ معاف می باشند . چنانچه شهرداری نظر و توضیحی دارند به شورا ارسال گردد.

7-    در پاسخ به درخواست شهروند آقای ف.ح مقرر شد در صورت تسویه حساب نقدی 20%کارمزد اخذ گردد.