ساعت:

7:14 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و دوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر

جلسه سیصد و سی و دوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند محترم م.ز دارنده قصر بادی قرائت و با واگذاری ملک مورد نظر بصورت اجاره ای موافقت و مقرر گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات همکاری لازم صورت گیرد.

2-    درخواست شهروند محترم ح. ن مطرح و مقرر گردید پس از گرفتن و بررسی سوابق نامبرده در صورت نداشتن سابقه بدهکاری در شهرداری مبلغ مورد نظر در بدهی ملک نامبرده قرار گیرد.

3-    تقاضای سرکار خانم م.خ قرائت گردید و مقرر گردید کلیه هزینه ها ی کفن و دفن نامبرده بصورت رایگان اعمال گردد.

4-    درخواست شهروند ک.ع در رابطه با اعمال رایگان در هزینه کفن مرحوم الف قرائت و با رایگان شدن هزینه های کفن و دفن و … بصورت رایگان موافقت بعمل آمد.

5-    تقاضای شهروند م.ا مطرح گردید و مقرر گردید ضمن هماهنگی با سازمان حمل و نقل و اخذ مجوز از آن سازمان همکاری لازم صورت پذیرد.