ساعت:

12:53 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و سوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و سوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    جناب آقای براتی و حاج آقای نیکوئیان از استادان بزرگ قرآنی در جلسه حضور پیدا کردند و به عنوان میهمان توضیحاتی در رابط با نحوه برگزاری کلاسهای قرآنی در واحدهای فرهنگی شهرداری واقع در خیابان سعدی دارند و راههای استفاده بیشتر از امکانات موجود را جهت برگزاری کلیه کلاسهای فرهنگی و مذهبی و ورزشی را ارائه دادند ،موارد مورد موافقت کلیه اعضای محترم قرار گرفت و مقرر گردید همکاری لازم نیز به صلاحدید واحد و کمیسیون فرهنگی به مجموعه تزریق گردد.

2-    درخواست شهروند محترم محمدرحیم براتی قرائت و مقرر گردید با عنایت به هزینه نمودن به انعقاد 3ساله اجاره موافقت بعمل آمد.

3-    توافق نامه شماره 11277-94/4/23 شهرداری شیروان قرائت و مطرح گردید و با کلیات آن موافقت بعمل آمد.

4-    عطف به نامه شماره 10893-94/4/23 شهرداری مقرر گردید کلیه قطعاتی که قابلیت تجاری دارند و با کاربری تجاری و سایر قطعات نیز با کاربری با کیفیت و کارائی بهتر به نفع شهرداری و با قیمت کارشناسی واگذار گردد.

5-    مقرر گردید به افرادی که تقاضای تخفیف در هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های جاری در بخش اموات شهرداری را دارند ،و صرفاً به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می باشند (با گرفتن مدارک مستند از ادارات مربوطه ) و حداکثر به میزان 30%تخفیف اعمال گردد و از ارسال هرنوع نامه مشابه به شورا بابت این موضوع خودداری گردد.