ساعت:

9:09 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و ششم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و ششم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت19 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ابراهیم علی خان زاده مقرر شد پیرو مصوبات 93/6/1 و 92/11/29 که مورد اعتبار می باشد به این شرح که با پرداخت 1/5(یک پنجم) نقدی الباقی در 36ماه بدون کارمزد مصوب شده بود مقرر شد تخفیف 30% مورد موافقت واقع گردید .

2-    در پاسخ به لایحه شماره 11851 مورخ 94/4/30 شهرداری مبنی بر اجازه اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ دو میلیارد توماندر قالب خرید قیر یا فراورده های بتنی مورد موافقت واقع گردید و مقرر شد شهرداری اقدام لازم پیگیری شود.

3-    در خصوص تعیین تکلیف پارک و فضای خدماتی تاسیساتی انتهای سجاد شهر و مهر مجدداً تأکید می شود پیگیری لازم مبذول گردد و چنانچه مالکین قابل شناسایی نبوده اند با بهای کارشناسی شده از طریق دادگستری پیگیری گردد . ضمناً احدی از مالکین آقای احمد علیزاده نیز به میزان که مالکیت دارند و بیشتر مبلغ پرداخت شده مطابق مبالغ پرداخت شده تملک شود تا اقدام مجاری قانونی مستند با آن صورت پذیرد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ابراهیم صدقی مقرر شد شهرداری پاسخ لازم جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

5-    پیرو مصوبات قبلی در خصوص همکاری شهرداری با آموزش و پرورش جهت احداث واحدهای تجاری در مدارس مقرر شد کلیه ادارات دولتی همچون آموزش و پرورش ،کمیته امداد و اداره ورزش و جوانان در قالب تفاهم نامه دوطرفه بهره برداری به تناسب آورده منعقد گردد.