ساعت:

10:45 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و نهم 94/05/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و نهم 94/05/11شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست جناب ک جهت تخفیف هزینه های کفن و دفن مربوط به مرحوم خ مطرح و مقرر گردید با اعمال 50%تخفیف اعمال گردد.

2-    مقرر گردید منبعد از افزایش دکه در سطح شهر جداً خودداری گردد و در رابطه با خواسته شهروند رعیت دوست مقرر گردید قرارداد اجاره همانند سایر دکه ها تنظیم و به علت اینکه سرپرست خانواده در سال اول 20%بخشودگی اعمال گردد.

3-    عطف به نامه شماره 10286مورخ 94/05/13شهرداری محترم مقرر گردید طبق لایحه ارسالی اقدام گردد.

4-    درخواست شهروند ج جهت اعمال تخفیف در هزینه های کفن و دفن مرحوم ی.ج مقرر گردید با اعمال تخفیف 100% در هزینه غسالخانه و آمبولانس اعمال گردد و هزینه قبر اخذ گردد.

5-    در خصوص درخواست رانندگان افزایشی اخیر مقرر گردید در خصوص تقسیط همکاری لازم صورت پذیرد و در این صورت پس از پایان اقساط ورود به داخل شهر امکان پذیر خواهد بود ،در غیر اینصورت سازماندهی در مسیرهای فرعی صورت پذیرد.

6-    درخواست شهروند ع.ب مطرح و مقرر گردید با اقساط 24 ماهه بدون اخذ پیش پرداخت اقدام گردد.