ساعت:

4:46 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و هفتم 94/05/04 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و هفتم 94/05/04 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    با عنایت به شکایت مکرر شهروندان محترم در خصوص دستورالعمل تقسیط عوارض شهرداری در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستورالعمل فوق موقتاً تا تاریخ 94/6/1 مورد استناد قرار گیرد و بعد از آن تاریخ دستورالعمل مذکور ابطال می گردد و تا مورخه 94/5/20 شهرداری محترم لایحه جدید پیشنهاد گردد.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 11804 مورخ94/4/1 شهرداری مقرر شد به میزان کرایه ماهیانه تیزرهای تبلیغاتی (تلویزیون های شهری آقای علی احمدی) شهرداری پخش گردد .

3-    در پاسخ به لایحه 12042 مورخه 94/5/1 در خصوص تجهیزات منصوبه btsتلفن همراه در محوطه پارک در موعد مقرر جمع آوری گردد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای م در خصوص پیمانکاری حمل مصالح شیروان مقرر شد با توجه به مذاکره حضوری با شهردار محترم در صورتیکه سه دستگاه کامیون مدل پائین داف و آیفا و … حذف شود همکاری لازم صورت گیرد.

5-    در پاسخ به درخواست پدر مرحوم ن.ص که از مدد جویان کمیته امداد امام خمینی   می باشد مقرر شد هزینه کفن و دفن و ایاب و ذهاب با 35% تخفیف مساعدت گردد.

6-    در پاسخ به درخواست ع.پ مقرر شد در صورتیکه طرح تفضیلی پیش آمدگی دارد طبق مجاورین با فروش مقابل موافقت می گردد.