ساعت:

7:17 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و پنجم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و پنجم 94/4/30شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ن کارمند شهرداری که به علت مشکلات مالی درخواست مبلغ 5میلیون تومان مساعده با کسر از حقوق نموده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد مبلغ سه میلیون تومان مساعده با کسر از حقوق در ضمن 6ماه همکاری شود.

2-    درپاسخ به درخواست ورثه مرحوم ی که از توان مالی ضعیف برخوردارمی باشند مقرر شد در صورت پرداخت نقدی مشمول 30%تخفیف گردد.

3-    در پاسخ به درخواست آقای ن پدر شهید ن که در که درخواست پروانه کسب نموده است با توجه به اینکه کلیه مدارک دال بر تجاری قبلی را دارد و با تائید صورت گرفته از شورای اصناف و پروانه صادره قدیمی ملک تجاری می باشد و مقرر شد مساعدت لازم مبذول گردد.

4-    در پاسخ به هیأت امنای مسجد ثارالله مقرر شد با توجه به همکاری این مسجد با جمعه بازار مقرر شد با اهداء خاک باغچه 10متر،گراویه 10متر و ماسه شسته 10متر مکعب مساعدت گردد.

5-    در پاسخ به در خواست شهروند ر که هزینه های انتقال سند بالایی دارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با نظر شهردار مساعدت گردد.

6-    در پاسخ به درخواست اهالی ورزش 7 مقرر شد مراتب درخواست شهروندان جهت بررسی و گنجاندن برنامه های عمرانی تقدیم شود.