ساعت:

7:46 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و یک 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و یک 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    با توجه به اعتراضات متعدد شهروندان بصورت شفاهی و رسانه ای در خصوص نصب انواع بنر در میادین شهر مقرر گردید نصب بنرها در محل هایی غیر از میادین نصب گردد تا از آلودگی بصری جلوگیری شود.

2-    پیرو مصوبه شورای شهر در مورخه 94/2/27بند7صورتجلسه306مبنی بر افزایش عددی 100%عوارض مازاد تراکم در برخی از نقاط و کاهش بیش از 200%در مناطق دیگر که سبب اعتراضات مکرر ر مردمی و کمیسیون معماری و شهرسازی واقع گردیده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد مصوبه فوق لغو و مقرر شد طبق محاسبات قبل و بر اساس ارزش منطقه ای سال 94محاسبه و پاسخ شهروندان داده شود.

3-    در پاسخ به درخواست آقای م.ح مقرر شد با نظر شهردار محترم مبلغ واریزی عودت یا بدهی 13میلیون تومان بجای 16900000تومان بلامانع است .

4-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ب که درخواست تقسیط بدهی خویش بابت پرداخت 10میلیون تومان بدهی تاکسی به شهرداری در جلسه مطرح و مقرر شد طبق مصوبه کلی شورای شهر در خصوص اقساط اقدام گردد.

5-    در پاسخ به درخواست نایب رئیس هیأت والیبال مبنی بر مساعدت مالی در جلسه مطرح و مقرر شد در صورت امکان مبلغ دویست هزار تومان به حساب هیأت والیبال مساعدت گردد.