ساعت:

7:45 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت و نه 94/07/12 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت و نه 94/07/12 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    پاسخ شبکه بهداشت در جلسه قرائت شد و مقرر شد برابر قانون و ضوابط در اسرع وقت پاسخ داده شود و چنانچه مصوبه شورا رعایت نگردیده نسبت به تعطیلی پروژه بصورت جدی اقدام گردد جهت تعیین تکلیف نهایی با استانداری محترم هم مکاتبه گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند ص.ق که درخواست سطح اشغال 70%درخواست نموده اند در جلسه مطرح شد و با توجه به موقعیت ملک مجوز سطح اشغال بلامانع است.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 19158-94/7/11 شهرداری مبنی بر تقاضای خرید آسفالت در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید . کپی لایحه به فرمانداری ارسال گردد.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 13940 94/5/24 در خصوص واگذاری قطعه 68 کارگاه های مزاحم مقرر شد برابر ضوابط و مقررات منع نداشته و شهرداری بر اساس قانون اقدام نماید.

5-    مقرر شد در پاسخ به لایحه شماره 15319 –94/6/3 شهرداری در خصوص درخواست هیات مدیره شرکت تراشه سبز طوس مقرر شد در صورتیکه دفتر در خارج از شهرداری مستقر گردد بلامانع است.