ساعت:

10:29 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و دو 94/09/01 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و دو 94/09/01 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

در ابتدای جلسه اساتید حوزه در جلسه شورا حضور یافتند و خانم کلالیان هفته بسیج را تبریک گفتند. در ادامه حاج آقای سعادتی هم هفته بسیج را تبریک گفتند و از عملکرد شورا تقدیر و تشکر کردند. سپس به مشکلات و معضلات مادی حوزه علمیه شیروان بیان نمودند.

1-    در پاسخ به درخواست م.ح که درخواست تقسیط بدهی خویش را نموده اند در جلسه مطرح شد و با درخواست تقسیط 24ماهه بدون کارمزد موافقت شد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای م.ن که درخصوص هزینه پروانه کسب بخشودگی اعمال نشده است به میزان 20% بخشودگی اعمال گردد در 12ماهه تقسیط شود .

3-    در پاسخ به درخواست آقای ح که تاریخ چک نامبرده 1/9/94 می باشد مقرر شد با فرصت دو ماهه به نامبرده مساعدت گردد.

4-    با درخواست عضویت آقای شاهرخ شاهرخی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و مورد موافقت واقع شد با درخواست عضویت آقای محمدزاده در کمیسیون خدمات موافقت بعمل آمد

در پاسخ به درخواست ع.س که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورتیکه تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می باشند مساعدت بلامانع است.