ساعت:

7:16 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و نود و سه 94/09/01 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و نود و سه 94/09/01 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    با عنایت به همکاری مناسب اداره دارایی به شورای شهر وشهرداری و از طرفی نیاز اداره دارایی به نیروی خدماتی در جلسه مطرح شد و مقرر شد یکی از پرسنل شهرداری جهت انجام کار خدماتی به اداره دارایی به مدت یکسال مامور شوند.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 24084-1/9/94 در خصوص واگذاری یک قطعه زمین 6/17مقرر شد چنانچه لچکی مذکور قابل تبدیل به یک قطعه مستقل نمی باشد واگذاری بلامانع است ضمناً مزاحم خیابان یا جلو آمدگی نباشد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ف.گ که در میدان خاتم الانبیاء 6 که به دلیل عدم امکان تامین پارکینگ با حذف یک واحد پارکینگ موافقت بعمل آمد.

4-    در پاسخ به درخواست رانندگان و صاحبان تاکسی های جدیدالورود که درخواست فرصت یکماهه از این سررسید که تاریخ آن 8/9/94 بوده است با تمدید حداقل فرصت یکماهه از تاریخ مذکور نسبت به دریافت قسط جاری اقدام شود ضمناً مدت مذکور قابل تغییر و تمدید نخواهد بود.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ن مبنی بر تمدید بدهی خویش به شهرداری در جلسه مطرح شد و مقرر شد در اقساط 12ماهه بدون کارمزد اخذ گردد.

6-    در پاسخ به درخواست آ.ح که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد چنانچه تحت پوشش کمیته امداد
می باشند بدهی ایشان در اقساط 24ماهه بدون کارمزد تقسیط گردند.