ساعت:

9:37 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هجدهم 94/03/26 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هجدهم 94/03/26 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت10 با تلاوت الله مجید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 5583مورخه 94/2/29 شهرداری مصوب گردید فروش زمینهای میلانی زاده و … مزایده بصورت 50%نقد و الباقی طی اقساط یکساله و بدون کارمزد دریافت گردد و انتقال اسناد مالکیت بنام برنده آن مزایده پس از تسویه حساب کل اقساط می باشد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ک در مورد مرحوم م که اخیراً وت نموده و بدلیل نداشتن سرپرست و داشتن بیماری جنون مقرر شد تمامی هزینه های کفن و دفن و آمبولانس ایشان رایگان منظور گردد.

3-    در پاسخ به نامه شماره 3872/42/41 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مقرر شد واریز مبلغ قانونی بلامانع است لیکن سایر هزینه های شهرداری منظور و الباقی پرداخت گردد.

4-    در پاسخ به خانم س.ص در خصوص بدهی ایشان به شهرداری مقرر شد با اقساط 36ماهه از ایشان اخذ گردد چون عدم توان مالی دارند و پاسخ ایشان داده شود.

5-    در خصوص درخواست شهروند ع.ح مقرر شد در مورد تفکیک ملک به تناسب قیمت به انتخاب شهروند محترم زمین اخذ گردد.

6-    در پاسخ شهروند م.ح مقرر شد چنانچه از زمان اعطایی فرصت زمانی داده شهرداری محترم جهت تسویه صرفاً یکماه گذشته است طی مصالحه اصل مبلغ تسویه و دعوی قضایی منتفی شود به عبارتی دیگر مبلغ سیزده میلیون با احتساب کارمزد از زمان واخواست چک وصول پاسخ داده شود.

7-    در خصوص شهروندان محترم خیابان امام خمینی(ره)12 با طرح در کمیسیون مربوطه و زمانبندی انجام کار شود .