ساعت:

7:53 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و دو 94/08/5 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و دو 94/08/5 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست برخی از مالکین تاکسی خطی جدیدالورود ی که مبلغ 10میلیون تومان پرداخت نموده اند مقرر شد همانند سایرین کل مبلغ عودت شود و بصورت اقساطی دریافت شود.

2-    در پاسخ به درخواست هیأت أمنای مسجد جامع شیروان در خصوص درخواست تفاهم نامه مقرر شد چنانچه واحد های تجاری مقابل مسجد که متأسفانه علارغم مخالفت اهل نظر و علاقه مند به منظر شهری در حال اجرا است مساعدتی فعلاً مقدور نمی باشد در غیر اینصورت عیناً مانند گذشته و به همان میزان همکاری گردد.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 20598 مورخه25/7/94 شهرداری در خصوص درخواست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شیروان مبنی بر استقرار یکعدد کیوسک در میدان معلم به ابعاد 3در2 جنب کانکس نانوایی جهت استفاده بعنوان پایگاه اطلاع رسانی   مقرر شد کاربرد صرفاً فرهنگی (اطلاع رسانی) بلامانع است ضمناً از افزایش دکه در محل های مختلف شهر جداً خودداری و قراردادها سالانه باشد تا امکان اعمال ضوابط و نظر شهرداری طی پایان دوره توافق میسر شود.