ساعت:

8:30 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و سه94/08/10 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و سه94/08/10 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 21828 -9/8/94 در خصوص عقد قرارداد با شرکت نظم آوران شرق ایرانیان و دارای مجوز فعالیت تحت نظارت مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در جلسه مطرح شد با عنایت به مقرون به صرفه بودن مقرر شد با شرکت عقد قرارداد گردد ضمناً ترتیبی اتخاذ شود که در صورت عدم موفقیت حق فسخ یکجانبه از سوی شهرداری وجود داشته باشد . اولویت شرکتهای بومی می باشد.

2-    قرارداد شماره 21974-10/8/94 فی مابین با آقای ر و شهرداری در خصوص خرید یک واحد آپارتمان از نامبرده بابت بدهی ایشان به شهرداری در جلسه مطرح شد و مبایع نامه مورد موافقت گردید .

3-    در پاسخ به لایحه شماره 21921-10/8/94 در خصوص اجاره محیط بیرونی پل هوایی شهید محمدزاده در جلسه مطرح شد مقرر شد با قیمت پایه نظریه کارشناسی دادگستری از طریق مزایده عمومی انجام گردد.

4-    در پاسخ به صورتجلسه مورخه 6/8/94 شهرداری با نمایندگان محترم اداره گاز شیروان و نمایندگان شرکت دلتا راین البرز در جلسه مطرح شد و مقرر شد نسبت به فعال سازی پمپ های غیر فعال اقدام گردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 22043 مورخه 10/8/94 در خصوص پیش فروش مجتمع تجاری میدان انقلاب با کلیات طرح موافقت بعمل آمد . جزئیات در شورای عالی سرمایه گذاری مطرح و به شورای اسلامی شهر ارایه گردد.