ساعت:

2:46 ب.ظ

تاریخ:

13 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و شش 94/8/17 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و شش 94/8/17 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

در ابتدای جلسه مهمانان ویژه شورای شهر آقای سعادت طلب و آقای سیاح مدیران میراث فرهنگی و آقای یونس روحانی معاون محترم فرماندار بابت ساماندهی تپه ارگ شیروان در جلسه مطرح شد و آقای دکتر جعفری یک پاورپوینت اطلاع رسانی لازم انجام گردید و در پایان مقرر شد یک تفاهم نامه سه جانبه فی مابین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و سازمان مسکن و شهرسازی منعقد گردد. و در ضمن مقرر شد از محل تملک دارایی اعتبار ویژه ای برای تپه ارگ لحاظ گردد.

1- لایحه شماره 22679 مورخه 94/8/17 شهرداری در خصوص در خصوص رفع مشکل ساخت کلینیک ویژه شبکه بهداشت ، قطعات و اراضی در اختیار شهرداری معرفی شده در مکانهای الف( بسیجیان به مساحت 2790 متر مربع ب) ضلع جنوب 20متری بهار به مساحت 3000متر مربع ج) کنار پارک کوثر (ضلع شرقی که قسمتی از پارک کوثر می باشد ) د) زمینهای اوقافی شهرک امام حد فاصل بولوار جمهوری و استقلال ه(زمین مسکن و شهرسازی حد فاصل بولوار جمهوری و استقلال قرائت گردید و مورد موافقت واقع شد و به منظور پیشگیری از ایجاد ترافیک در خیابان اصلی شهر جهت اجرا و پیگیری پیشنهاد مذکور اقدامات لازم بعمل آید.

2- مبایعه نامه مورخه 94/8/17 به شماره 22660در خصوص خرید قنات معین در جلسه شورا مطرح مورد موافقت واقع شد کپی مبایعه نامه به فرمانداری ارسال گردد.