ساعت:

4:28 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و هشت 94/8/24 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و هشت 94/8/24 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    نامه فرماندار محترم به شماره 23351-24/8/94 قرائت و مقرر گردید جابجایی محل جمعه بازار به هیچ وجه صلاح نبوده و محل فعلی مناسب می باشد.

2-    عطف به نامه شهرداری به شماره 22715-23/8/94 و تقاضای اهالی خیابان شهریار9 مقرر گردید حذف پارک از مواردی نیست که در اختیار شورا باشد ،لذا در قالب ایجاد امنیت پارک و یا حذف آن باید در شورای عالی معماری و شهرسازی در سطح استان پیگیری گردد.

3-    درخواست شهروند س.ا مطرح و مقرر گردید بدهی نامبرده در 30قسط و بدون کارمزد اقدام گردد.

4-    در پی مراجعات مکرر شهروندان جهت دریافت پازل و سایر مصالح در بازسازی معابر و پیاده روسازیها مقرر گردید تقاضاها در کمیسیون عمران مطرح و پس از بررسی توسط کارشناسان مربوط با رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و مصوب شدن در آن کمیسیون بلامانع می باشد.

5-    مقرر گردید واگذاری مصالح شامل ماسه ،سیمان پازل ، بلوک و … که مورد درخواست شهروندان و ادارات و … بوده در ابتدا در کمیسیون محترم عمران مطرح و پس از اخــــذ مجوز آن ،اقدام و تحویل مصالح بلامانع می باشد.

6-    درخواست شهروند م قرائت و با تخفیف 60% در اجاره اتوبوسها موافقت به عمل آمد.

7-    عطف به درخواست مدیر محترم دبستان 12 بهمن پسرانه مقرر گردید جهت بهسازی فضای مدرسه ،تحویل بلوکه های مناسب همکاری صورت پذیرد.