ساعت:

6:10 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و پنج 94/8/17 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و پنج 94/8/17 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 19549-14/7/94 در جلسه مطرح شد و مقرر شد تعداد 115 نفر از واحد های مختلف شهرداری دارای قرارداد تا پایان سال جاری همچون شیوه های قراردادی قبلی تمدید گردد.

2-    در پاسخ به تقاضای اهالی محترم ساکنین خیابان رزاز 45 که منطقه محدودی نیز می باشد مبنی بر آسفالت خیابان مذکور مقرر شد حقی المقدور حداقل یک باند از خیابان مذکور آسفالت گردد.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 16596 -15/6/94 در خصوص پرداخت حق مسئولیت به معاونین شهردار ، مسئول امور مالی ، مسئولین واحدها و ادارات و مدیر عامل سازمانها به مبلغ ماهیانه سه میلیون ریال برای معاونین و مسئول امور مالی و برای الباقی دو میلیون ریال مقرر شد در صورت بند وضع قانونی مورد موافقت واقع گردید .

4-    در پاسخ به درخواست شهروند م که بابت پرداخت بدهی خود به شهرداری توان مالی مناسب برخوردار نیست مقرر شد با پرداخت 5/1(یک پنجم) نقدی و الباقی پانزده ماه بدون کارمزد پاسخ شهروند داده شود.