ساعت:

8:55 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و یک 94/08/5 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتاد و یک 94/08/5 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم رأس ساعت 17 تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام و عرض خوش آمد گویی به کلیه شرکت کنندگان و اعضای محترم مواردی بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    در پاسخ به درخواست خانم ب که درخواست کاهش هزینه های سنگ مزار متوفی خود را دارند با عنایت به اینکه دو فرزند یتیم دارند مقرر شد به میزان 20% مساعدت مالی صورت پذیرد.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 21893 مورخه 94/7/16 در خصوص تعیین تکلیف فضای سبز در املاک اداره محترم اوقاف و امور خیریه شیروان مقرر شد پاسخ اداره اوقاف با نظر مشاورحقوقی شهرداری پاسخ داده شود.

3-    در پاسخ به مبایع نامه شماره 20890 مورخه 94/7/28 در خصوص توافق فی مابین ورثه س و شهرداری در خصوص جبران خسارت به میزان 2/71 مربع تعریض یک پروانه رایگان بصورت 100%تجاری در همکف با حذف پارکینگ رایگان داده شود هزینه های بیمه و نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی بر عهده مالک می باشد.

4-    در پاسخ به مبایع نامه شماره 20996 مورخه 94/7/29 فی مابین ک مقرر شد در قبال 130متر تعریض مجوز احداث بنای 100% سطح اشغال در زیر زمین بعنوان پارکینگ برای باقیمانده زمین و طبقه همکف 80%اشغال بصورت 185متر مربع تجاری در 5دربند ،20متر مربع راه پله و آسانسور بصورت رایگان صادر شود و 2واحد حذف پارکینگ جهت واحدهای تجاری باقیمانده بصورت رایگان و طبقات بالا در حد مجاز با سطح اشغال 60% بعد از تعریض با پرداخت حق و حقوق شهرداری از سوی متقاضی اقدام شود.