ساعت:

2:43 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد وپنجم 94/07/21 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد وپنجم 94/07/21 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت 17عصر با تلاوت کلام الله مجید و پس از عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست شهروند برادران خ مقرر گردید چنانچه در خصوص درخواست مذکور طرح تفضیلی و نقشه تفکیکی وجود دارد و در آن دروبرگردان است طبق طرح تفضیلی و نقشه تفکیکی اقدام و مصوبات قبلی مرتبط با این مورد قابلیت اجراندارد.

2-    عطف به نامه شهروند جناب ج مقرر گردید هزینه کفن و دفن رایگان اعمال گردد.

3-    عطف به درخواست شهروند خانم م مقرر گردید مجدداً در کمیسیو ن توافقات مطرح و گزارش تکمیلی به شورا ارجاع داده شود.

4-    درخصوص درخواست شهروند ص مقرر گردید تا مبلغ 50%از هزینه ها مذکور مساعدت بعمل آید.

5-    عطف به درخواست شهروند آم. ر مقرر گردید در اقساط 36ماهه و بدون کارمزد مساعدت گردد.

6-    عطف به نامه آقای ح.ا مقرر گردید مجدداً در کمیسیون توافقات مطرح و در نوع امتیاز داده شده تجدید نظر گردد.

7-    عطف به درخواست خانم ب.ص مقرر گردید در صورتیکه چکهای معتبر پرداخت نموده و مقدمات ساخت و ساز را رعایت نموده پاسخ مبنی بر پایانکار بلامانع خواهد بود.