ساعت:

9:12 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و دو 94/07/14 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و دو 94/07/14 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت 17عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند م. س که مددجوی بهزیستی می باشد و دکه کفاشی در خیابان دانشگاه دارد مقرر شد ظرف مدت یکماه نسبت به تسویه حساب بدهی قبلی شان به شهرداری اقدام کنند با شرایط سال گذشته بمدت یکسال بدون شرکت در مزایده به نامبرده واگذار گردد.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 19558-14/7/94شهرداری در خصوص خرید یک واحد آپارتمان پلاک 16 فرعی در کوچه بهشت متعلق به آقای ر که در قبال عوارضات پروانه و تغییر کاربری دو قطعه زمین واقع در خیابان امام رضا(ع) مقرر شد آپارتمان نامبرده با نرخ 10% پایین تر از نظریه کارشناسی خریداری گردد و به نام شهرداری انتقال یابد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ط.ت که درخواست سطح اشغال 100%در تقاطع شفا و جنت دارد مقرر شد به میزان سطح اشغال تائید شده توسط کمیته فنی با رعایت پارکینگ اقدام و الباقی ملک بصورت تجاری با دریافت حق و حقوق شهرداری بلامانع است .

4-    در پاسخ به درخواست آقای ح.پ که درخواست تخفیف عوارض نموده اند مقرر شد با اخذ 4/1(یک چهارم)نقد الباقی بصورت اقساطی پرداخت نمایند.