ساعت:

4:38 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و چهار 94/07/19 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد و چهار 94/07/19 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت 17عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست مرحومه ا.ا   که هیچ سرپرست ندارد مقرر شد با تخفیف 50%جهت هزینه نامبرده اقدام گردد.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 14758-94/5/28شهرداری در خصوص ساماندهی حاشیه کمربندی با اصلاحات ذیل موافقت واقع گردید مقرر شد منطقه طرح مورد نظر از خیابان سجاد تا مسجد امیر المومنین (ع) در نظر گرفته شود . تخفیف عوارض از 30% پیشنهادی به 50%اضافه شد و منطقه صرفاً جهت بازارچه خطی شاغل غیر مزاحم تعیین می گردد و به منظور تجمیع قطعات پشت و حاشیه در صورتیکه مالکین موفق به تجمیع نموده اند از پرداخت حق مشرفیت معاف گردند.

3-    در پاسخ به درخواست آقای ا.ک مقرر شد مجدداً به کارشناسی عودت و با قیمت تجاری قیمت گذاری گردد. ضمناً با نظر مساعد جهت جلوگیری از تضیع حق شهروند مساعدت گردد.

4-    در خصوص نامه شماره 18526 -13/7/94 شهرداری در خصوص انتقال آقای سید احمد اکبرپور در جلسه مطرح و مقرر شد ترتیبی اتخاذ گردد که انتقال دائم صورت گیرد.