ساعت:

6:29 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتاد 94/07/12 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتاد 94/07/12 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت19/30 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    گزارش تفرق بودجه در جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 19191-94/7/11 در خصوص درخواست آقای ع.ج کارمند شهرداری که تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 95فرعی از 977 اصلی به مساحت 08/252 در خیابان توحید بصورت قسطی مقرر شد همکاری لازم وفق ضوابط بلامانع است .

3-    در پاسخ به لایحه شماره 18820 -94/7/7 شهرداری در خصوص فروش دو قطعه زمین در انتهای خیابان کاشانی (منبع آب) و یک قطعه دیگر در خیابان توحید 8و10مقرر شد از طریق مزایده بلامانع است.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 19157-94/7/11 شهرداری در خصوص معامله با شهرداری لوجلی در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید .

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ص مقرر شد در صورت پرداخت 1/3(یک سوم) نقدی الباقی طی یک قسط 6ماهه بدون کارمزد همکاری صورت پذیرد.