ساعت:

3:32 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفتم 27/02/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفتم 27/02/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست اهالی محترم کوچه ساحلی 5 مبنی بر رفع بن بست محل که صرفاً یک ملک مانع گشایش است مقرر شد حتی المقدور نسبت به رفع بن بست اقدام گردد.

2-      در پاسخ به لایحه شماره 1043 مورخه 8/2/94در خصوص افزایش هزینه و کرایه حمل و نقل تاکسی درون شهری در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد .کپی لایحه به فرمانداری ارسال گردد.

3-      در پاسخ به درخواست آقای فیروز ایزانلو مقرر شد مشکل نامبرده از طریق وام از بانکها همکاری و حفظ کاربری تقدیم می شود ترتیبی داده شود تا همکاری صورت گیرد.

 

4-      در پاسخ به درخواست شهروند حمید شاکری که درخواست احداث یکباب مغازه تجاری در جمهوری22 دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد شهرداری طبق ضوابط چنانچه عرض گذر و وسیع و نیاز به موقعیت تجاری احداث یکباب تجاری بلامانع است .ضمناً چنانچه در ضوابط مشکلی وجود دارد به شورا گزارش تقدیم شود.