ساعت:

8:54 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هفدهم 94/03/19 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هفدهم 94/03/19 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ا.م که وضعیت مالی بسیار ضعیفی برخوردار می باشد بابت هزینه حفاری گاز دچار مشکل می باشد در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورت پرداخت نقدی 30%تخفیف برخوردار گردد.

2-    در پاسخ به درخواست م.ب که بابت هزینه نوسازی واردی قریب به سیزده میلیون تومان بدهی می باشد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با 5/1(یک پنجم) نقدی الباقی در اقساط 36ماهه بدون کارمزد اقدام شود.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 5452مورخه 94/2/29 در خصوص ملک خانم م.د که نقشه تعریضی پیوست می باشد مقرر شد آن بخش از تعریض که مدرک رسمی ندارد لیکن متعلق به ایشان بوده با اخذ تعهد جهت پاسخ به معارضین صرفاً 50% جبران گردد.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 6543مورخه94/3/11 در خصوص بدهی آقای ح.ع مقرر شد چنانچه پرونده در مراجع قضایی مطرح نشده است مبلغ بدهی مانده 5/1(یک پنجم) وصول و مابقی در فرصت سه ماهه تسویه گردد .

5-    در پاسخ به صورت جلسه کمیسیون توافقات در خصوص جبران خسارت خانم م.م در خصوص ملک در تعریض نامبرده در کمربندی خاتم الانبیاء توافق نامه انجام شده مبنی بر اعطاء 60متر تجاری رایگان در راستای زیباسازی محور کمربندی خاتم الانبیاء در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد.