ساعت:

5:35 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و نهم 24/06/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و نهم 94/06/24 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ز که بابت پروانه ساختمانی به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد و مقرر شد به میزان پرداخت نقدی از تخفیف ایام برخوردار گردد و الباقی در اقساط یکساله بدون کارمزد مساعدت گردد.

2-    در پاسخ به درخواست خانم ص که بابت پروانه به شهرداری بدهکار می باشند و مقرر شد بابت میزان پرداخت نقدی از تخفیف ایام برخوردار گردد الباقی در اقساط 12ماهه بدون کارمزد اخذ و پاسخ شهروند ارائه گردد .

3-    در پاسخ به لایحه شماره 14047 مورخه 94/5/22 در خصوص تخفیف اجاره ای قسمتی از فضای آموزشی مجموعه فرهنگی اجتماعی شهرداری به آقای حسن قلی زاده جهت تأسیس آموزشگاه علمی آزاد پسرانه غیر دولتی در جلسه مطرح شد .

4-    در پاسخ به لایحه شماره 16430مورخه 94/6/14 شهرداری با واگذاری زمین در قبال تعریض موافقت بعمل آمد.