ساعت:

9:48 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و هفتم 94/06/10 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و هفتم 94/06/10 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 11032مورخه 94/4/21 شهرداری درخصوص اجرای یکساله قرارداد شهرداری با پسماند در جلسه مطرح و مقرر شد قرارداد مذکور تا مورخه 94/10/30 تمدید گردد ضمناً هزینه کردهای انجام شده با مبلغ دریافتی شرکت بصورت ماهیانه به شورا گزارش شود.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 13230مورخه 94/5/13 شهرداری در خصوص توفیض اختیار برخی از اختیارات شهردار در خصوص مکاتبات اداری عادی-داخلی شهرستان معرفی و مأموریت پرسنل و غیره به استثناء پروانه های ساختمان پایانکار و گواهی عدم خلاف پاسخ استعلامات اداره ثبت اسناد و راه و شهرسازی و اسناد مالی (چک و غیره…)مورد موافقت واقع گردید.