ساعت:

10:14 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و ششم 94/05/25 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و ششم 94/05/25 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    پرونده جناب آقای ا مطرح گردید و مقرر گردید کروکی جدید تهیه و جهت تائید به کمیته فنی ارسال گردد . ضمناً مقرر گردید بابت جبران خسارت به کمیسیون توافقات ارسال گردد.

2-    درخواست شهروند س مطرح و مقرر گردید در اقساط 24ماهه اخذ گردد.

3-    درخواست شهروند ا مطرح و مقرر گردید با 50%تخفیف درخصوص هزینه های مربوط به کفن و دفن اعمال گردد.

4-    درخواست شهروند ح.ح مطرح و مقرر گردید در صورت پرداخت نقدی با 30%تخفیف اعمال گردد.