ساعت:

5:11 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و پنجم 94/05/25 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و پنجم 94/05/25 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت10 صبح با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس ازبحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    تقاضای شهروند ح مطرح و مقرر گردید طبق مصوبه کلی شورا به ازای هر متر تعریض در برابر تجاری با سطح اشغال لازم جبران خسارت گردد ،و به همان متراژ در منفی یک پارکینگ لحاظ گردد.

2-    درخواست شهروند ع.ج مطرح گردید و مقرر گردید بابت تخفیف در هزینه کفن و دفن و سایر موارد تا 70% تخفیف اعمال گردد . به استناد نامه شماره 1019983/1-94/5/21 کمیته امداد امام خمینی (ره).

3-    درخواست شهروند ع مطرح و مقرر کردید از نامبرده چک اخذ و پاسخ شهروند داده شود.

4-    مقرر گردید مزایده های زمین های م مجدداً از طریق اطلاع رسانی عمومی مزایده گذاشته شود .

5-    نامه شهروند ر مطرح و مقرر گردید در اقساط 24ماهه اخذ گردد.

6-    عطف به نامه م.پ مقرر گردید در اقساط 36ماهه بدون کارمزد و با بررسی مدارک نامبرده موافقت بعمل آمد.

7-    عطف به نامه سازمان حمل و نقل شهرداری مقرر گردید نرخ سرویس های حمل و نقل برای هر دانش آموز برای ون و مینی بوس 290000ریال و سواری برابر ظرفیت خودرو 400000ریال تأئید گردید.