ساعت:

3:30 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و یکم 94/05/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و یکم 94/05/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند سید ا. س مطرح و مقرر گردید با اعمال 20%بخشودگی اعمال گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند ص.ع که درخواست تجدید پروانه کسب نموده اند مقرر شد مساعدت لازم مبذول و با اعمال 20%بخشودگی مد نظر قرار گیرد.

3-    در پاسخ به درخواست هیات أمنای مسجد جوادالائمه جهت احداث سرویس های بهداشتی درخواست 10متر ماسه نموده اند در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد.

4-    در پاسخ به درخواست ه.ق که همسر جانباز و مریض می باشد مقرر شد بدهی نامبرده به شهرداری در اقساط ماهیانه سیصد هزار تومان مساعدت گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ک.ج که معلول می باشد مقرر شد در خصوص بدهی نامبرده از 20%بخشودگی مراتب معلولیت برخوردار گردند.

6-    در پاسخ به درخواست ع.ب که درخواست پرداخت قسطی بدهی خویش به شهرداری می باشد مقرر شد با اخذ دو میلیون تومان نقدا و الباقی در 24ماهه اخذ گردد.