ساعت:

6:33 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و یازدهم 03/03/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و یازدهم 94/03/03 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 3522مورخه 94/2/9 در خصوص واگذاری 7/29متر مربع از اراضی شهرداری به مالک مجاور مقرر شد چنانچه ضلع شمال گذری به معبر عمومی ندارد فروش ملک شهرداری با نرخ کارشناسی منع نخواهد داشت.

2-    مبایعه نامه شماره 5253 مورخه 94/2/27 فی ما بین م.ع و شهرداری شیروان در خصوص واگذاری یک زمین قولنامه ای به مساحت 141متر مربع از پلاک 352و 352فرعی از 2 اصلی واقع در فلسطین 12 که در تعریض کوچه قرار دارد مورد موافقت واقع شد . کپی موافقتنامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    مقرر شد با توجه به اینکه زمینهای خالی بسیاری از مناطق شهری وجود داشته و هر روز در گوشه ای از شهر ساخت و ساز بدون توجه به حقوق شهروندی در هر ساعتی از شبانه روز صورت می گیرد که سبب سلب آسایش و آرامش از شهروندان گردیده است پیشنهاد شد با توجه به قانون کار و ساعت کار هشت ساعته کارگران و پیمانکاران ساعت فعالیت و ساخت و ساز برابر آنان مشخص گردد تا آرامش از همشهریان سلب نگردد.

در پاسخ به لایحه شماره 5575 مورخه 94/2/29 شهرداری در خصوص جبران خسارت در تعریض برای املاک با مساحت کمتر از 50متر مربع مقرر شد در قبال هرمتر مربع تعریض 3متر مربع تراکم یا 2متر تجاری رایگان در معابر مجاز از سوی شهرداری اعطا گردد و حق مشرفیت نیز اخذ نگردد و در صورت درخواست مالک با سایر عوارض متعلقه به ملک تهاتر گردد و مابقی پرونده ها نیز که شرایط فوق را ندارند بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جبران خسارت گردد و حد اکثر ارتفاع مجاز طبق ضوابط و تأمین پارکینگ برابر ضوابط بعهده مالک می باشد و سطح اشغال برابر ضوابط بصورت 60%قبل از تعریض محاسبه گردد.