ساعت:

7:06 ب.ظ

تاریخ:

3 مهر 1402

شهرداری شیروان

جلسه شهردار و معاونین برگزار شد

ظهر روز سه شنبه و در یک روز تعطیل جلسه مشترک مهندس احمدی و معاونین شهرداری با محوریت پیگیری و بررسی پروژه های عمرانی و شهرسازی سطح شهر ، در محل دفتر معاونین برگزار شد