ساعت:

7:10 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه مشترک شورای شهر خانلق و شورای شهر شیروان درخصوص همکاری شهرداری شیروان وشهرداری شهرجدید خانلق