ساعت:

22:26

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

جلسه هماهنگی جشنواره استانی فطیر مسکه در شیروان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان

گفتنی است ، این جشنواره با اهدافی همچون ایجاد شور و نشاط در بین مردم شهرستان ، حمایت از تولیدات بومی و محلی ، اشتغال زایی ، ماندگاری مسافران و بصورت ویژه معرفی و برند سازی فطیر منطقه در روزهای ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه در کوهستان پارک شیرکوه برگزار می گردد