ساعت:

5:54 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و سوم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و سوم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره -11/11/94 شهرداری در خصوص عوارض تعمیرات داخلی بانک صادرات با توجه به اینکه این تعمیرات در راستای زیبا سازی منظر شهری می باشد و قبلاً نیز پروانه اخذ گردیده است مقرر شد در صورت پرداخت نقدی به میزان 15% تخفیف لحاظ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند خ در خصوص خرید ملک مورد خیابان توحید از شهرداری مقرر شد با توجه به اینکه نامبرده 50میلیون تومان بالاتر از قیمت پایه خرید نموده اند و پیمانکار شهرداری می باشند مجدداً در شورا مطرح شد و مقرر شد علاوه بر بخشودگی 50% هزینه های پروانه های ساختمانی کارمزد اخذ نگردد و در سقف یکسال محاسبه گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ق.خ بابت پاسخ استعلام برق و گاز مقرر شد بدهی نامبرده در طی 2سال بدون کارمزد پاسخ داده شود.

4-    لایحه آئین نامه تقسیط و تخفیف مطالبات شهرداری در صحن علنی شورا قرائت گردید با اصلاحاتی مصوب گردید و مقرر شد پس از اصلاح موارد تغییر یافته به تائید مجدد شورا برسد سپس اجرایی گردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 16596-15/3/94 در خصوص پرداخت حق مسئولیت به معاونین و مسئول امور مالی واحدها و روسای ادارات و مدیر عامل که باعث نا رضایتی بسیاری از پرسنل شهرداری گردیده است مقرر شد برابر ضوابط قانونی سازمان استخدام کشوری اقدام گردد.

6-     در پاسخ به لایحه شماره 21704شهرداری در خصوص تشویق و توانمندسازی شهروندان و اشخاص حقیقی که به هر دلیلی بدهی آنها سررسید گذشته گردیده و چک آنها برگشت خورده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورتیکه در محاکم قضایی مطرح شده است و بابت آن هزینه به شهرداری تحمیل گردیده است مقرر شد پس از محاسبه هزینه های تحمیلی به شهرداری و کارمزد و جریمه تاخیر تادیه و کارمزد بدهی از زمان برگشت خوردن چک تا زمان پرداخت بدهی محاسبه و تجمیع گردد و سپس ار سر جمع آن 30%تخفیف همانند سایر شهروندان تا پایان سال 94 (تخفیف ایام الله دهه فجر )بهره مند گردد.

7-    در پاسخ به درخواست ورثه شهروند ع.م که بابت هزینه کفن و دفن تقاضای تخفیف نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 70% بخشودگی در هزینه ها صورت گیرد.

8-    در پاسخ به درخواست شهروند ح.ص که به نحوه محاسبه عوارض اعتراض داشتند در جلسه مطرح شد و مقرر شد زیر زمین با ارتفاع 40/2 در حد مجاز مشمول عوارض نمی گردد.

در پاسخ به درخواست شهروند ن.ب که در خصوص نحوه ساخت سطح اشغال 60%مقرر شد با رعایت پخی 2*2بدون نصب پنجره اقدام بلامانع است.