ساعت:

9:51 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و نه 94/12/4 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و نه 94/12/4 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ق.م که اظهار می دارد چنانچه چک تحویلی امانی بوده و برگشت خورده، نسبت به رفع مشکل اقدام و بخشودگی مصوب شورا راجع به ایشان اعمال شود در غیر اینصورت گزارش جامع از ماوقع جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2-    در پاسخ به درخواست خانم ت.خ فرزند جانباز 70%ع.خ که درخواست احداث بنا به مساحت 70متر تجاری و یک واحد مسکونی در طبقه اول را دارند و درخواست همخوانی با سایر ساختمانهای مجاور را دارند در جلسه مطرح و مقرر شد با خواسته ایشان موافقت گردد و عین مصوبه گذشته شورا در این خصوص پاسخ داده شود.

3-    توافقنامه شماره 32109-20/11/94 شهرداری و ر.ن بابت جبران خسارت مقدار08/103 که در تعریض فلسطین 26 اراضی خبازان قرار دارد در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد.

4-    درپاسخ به درخواست ت.ن که درخواست پازل رایگان جهت اجرای پیاده روی خیابان جمهوری12را دارند مقرر شد چنانچه سایر مصالح   و بنایی را شهروند عهده دار می شود همکاری منعی نخواهد داشت.