ساعت:

9:07 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و دوازدهم 94/10/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و دوازدهم 94/10/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 18 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست ورثه خانم ر مقرر گردید در صورتیکه عضو کمیته امداد بوده به میزان 50% از هزینه های تخفیف اعمال گردد.

2-    عطف به درخواست مدیر مدرسه 12 بهمن مقرر گردید با مقدار 4متر مربع ماسه بطور رایگان مساعدت گردد.

3-    عطف به درخواست کانون فرهیختگان مقرر گردید در صورتیکه فضا وجود دارد مساعدت در محل معاونت فرهنگی بلامانع می باشد.

4-    عطف به درخواست شهروند س.ق مقرر گردید با توجه به وضعیت نامبرده و با توجه به اینکه محل پلمپ محل زندگی نامبرده بوده لذا رضایت در پرونده قضایی صادر و پرونده مختومه گردد.

5-    عطف به نامه شهروند م.س مقرر گردید در اقساط 12ماهه و بدون کارمزد اقدام گردد.

6-    عطف به نامه شماره 27898-11/10/94 شهرداری محترم و درخواست شورای محترم روستای چلو مقرر گردید پس از بازدید اعضای شورا از محل در جلسه شورای اسلامی شهر تصمیم گیری شود .

7-    عطف به نامه ا.ت مقرر گردید 50% از کارمزد بخشودگی اعمال گردد.

8-    عطف به درخواست شهروند م.ف مقرر گردید تا سقف 15% از بخشودگی و تخفیف برخوردار گردند.

9-    عطف به درخواست شهروند هادی مجدی مقرر گردید با نظر مساعد اقدام نمایند.

عطف به نامه شماره 27616-10/10/94 شهرداری مقرر گردید در کارشناسی از نظر کارشناس سه نفره نیز استفاده گردد.سپس اقدام بر اساس نرخهای کارشناسی سه نفره اقدام بلامانع می باشد . ضمناً نتیجه نهایی به شورا ارسال گردد.