ساعت:

6:58 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و دو 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و دو 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 16با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پی درخواست شهروند ق.م مقرر گردید با دریافت 6/1(یک ششم)نقد و الباقی در اقساط 36ماهه بدون کارمزد اقدام گردد.

2-    نامه شهردار محترم به شماره 33638-3/12/94 مطرح و مقرر گردید از طریق کارشناسی رسمی دادگستری اعمال شود.

3-    نامه آقای ر.ح مطرح و مقرر گردید مبلغ بدهی 30%تخفیف اعمال و الباقی در 4قسط دریافت گردد.

4-    پیرو درخواست ورثه مرحوم م.ق مقرر گردید با اعمال 100%تخفیف در هزینه های کفن و دفن مساعدت گردد . ضمناً ایشان بدون کس و کار می باشند.