ساعت:

5:35 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و یک 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و یک 94/12/9 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 16با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید که در ابتدا ریاست محترم شورای شهر حماسه 7اسفند را تبریک گفته و از آحاد مردم تشکر و قدردانی نمودند و در ادامه مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست آقای ع.ش مقرر گردید 3/1(یک سوم)هزینه ها را نقدی پرداخت کنند مابقی در اقساط یکساله بدون کارمزد همکاری شود .

2-    درخواست شهروند م مطرح و مقرر گردید

3-    پیرو نامه شماره 34149-9/12/94 مقرر گردید در صورت امکان کارمزد تسویه وام های مذکور به مدت 6ماه تمدید گردد و در صورت عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت کارمزد تمدید وام بلامانع می باشد.

4-    مقرر گردید موضوع توافقات تپه خانلق و پیرو توافقات گذشته پیگیری و گزارشی جهت پاسخ مراجعین به شورا داده شود.

5-    عطف به درخواست شهروند ع.ع مقرر گردید در صورت پرداخت نقدی در ایام دهه فجر 30%تخفیف و در غیر اینصورت 5/1(یک پنجم)نقد و الباقی 12ماهه بدون کارمزد اخذ گردد.

6-      در رابطه با پرونده آقای م دریافت 6/1نقد و الباقی طی 36ماه بدون کارمزد اقدام گردد.