ساعت:

5:59 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی 94/12/4 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی 94/12/4 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.ش که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد عوارضات به شرط پرداخت نقدی تخفیف دهه فجر برخوردار شود و جرائم ماده صد در طی 24ماه اخذ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست ورثه شهروند م.ق که توان مالی و سرمایه ای نداشته است و هزینه کفن و دفن را ندارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد هزینه کفن و دفن با 50%تخفیف مساعدت گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ز.م که ضعف مالی شدید دارند مقرر شد در اقساط طولانی مدت 36ماهه پاسخ داده شود ضمنا از بخشودگی هم در حد مصوب برخوردار گردد.

4-    بودجه سال 95 در جلسه مطرح و مورد تصویب واقع گردید.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 33644-3/12/94 شهرداری در خصوص اخذ تسهیلات در خصوص تامین بخشی از هزینه احداث مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی در قالب خرید تسهیلات ویژه نیز و پروژه های معابر به مبلغ 20میلیارد ریال در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.