ساعت:

8:32 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و ششم 94/09/24 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و ششم 94/09/24 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در رابطه با پرونده شهروند آقای ل از طرف معاونت محترم شهردار توضیحاتی داده شد که نهایتاً مقرر گردید در صورتیکه در سوابق شهرسازی و یا سایر مدارک تجاری بودن قسمت فروشگاه عوارض تجاری فروشگاه پرداخت گردیده جواب بلامانع می باشد در غیر اینصورت کلیه عوارضات قانونی دریافت گردد.

2-    در رابطه با پرونده توافقات مربوط به ملک آقای ص و طبق توافقنامه شماره 26042-24/9/94 مقرر گردید طلب نامبرده مقطوع و بدون هیچ افزایشی بصورت زمین معوض یا امتیازات شهرداری جبران خسارت گردد و در صورتیکه ادامه پرونده مشمول زمان شود در کل مبلغ هیچ تغییری اعمال نگردد. و توافقنامه مورد تائید قرار گرفت.

3-    درخواست شهروند ایراندوست مطرح و مقرر گردید به دلیل اینکه تحت پوشش کمیته می باشند به میزان 30% تخفیف اعمال گردد.

4-    عطف به درخواست ورثه مرحوم ع.ه مقرر گردید به دلیل وضعیت حاد مالی و بی بضائت بودن نامبرده در هزینه های کفن و دفن و آمبولانس به مبلغ 60% و در خرید قبر 30%تخفیف اعمال گردد.

5-    پس از قرائت درخواست انجمن نابینایان مقرر گردید در پرداخت هزینه گاز و به دلیل وجود مهمانسرای شهرداری به میزان 50%حق شهرداری لحاظ و الباقی را خود انجمن نابینایان پرداخت نماید.