ساعت:

6:24 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و شصت و یک 21/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و شصت و یک 21/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید و تبریک ایام شعبانیه و میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      پاسخ به درخواست آقای ن کارمند شهرداری که به دلیل پاره ای از مشکلات درخواست مساعده و کسر از حقوق دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به همکاری در واقع بابت جانباز 70% محترم ر.ن می باشند و با شهردار محترم هم مذاکره و قول همکاری داده شده به مناسبت هفته گرامیداشت جانباز مد نظر قرار گیرد .

2-      در پاسخ به درخواست ع.ج پدر مرحومه ا.ج که محجور و تحت پوشش بهزیستی بوده و خانواده نیز تحت پوشش کمیته امداد می باشد قصد خرید طبقه فوقانی آرامگاه دخترشان را دارند و نظر به بیماری و تنگناهای حاد مالی خانواده و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مقرر شد مقبره ذکر شده با نرخ معمولی محاسبه و مساعدت صورت گیرد.

3-      در پاسخ به لایحه شماره 43139-18/2/95 شهرداری در خصوص بازخریدی ا.آ در جلسه مطرح شد و مقرر شد برابر ضوابط اقدام گردد.

4-      در پاسخ به درخواست شهروند ش که بابت جریمه ماده صد به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح و مقررشد طی 12ماه بدون کارمزد اخذ گردد.

5-      در پاسخ به درخواست شهروند ش که بابت هزینه پروانه ساختمانی درخواست واگذاری یک باب واحد تجاری دارند در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید و توافق نامه در کمیسیون سرمایه گذاری تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورا ارسال گردد.