ساعت:

4:09 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و شصت 19/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و شصت 19/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    پاسخ به لایحه شماره 43141-14/2/95 در خصوص نرخ گذاری انجام شده ملک شهرداری در جلسه مطرح شد و مقرر شد مشروط به پرداخت حداقل 50%نقد موافقت بعمل آید.

 

 

2-    در پاسخ به نامه شماره 41424-25/1/95 در خصوص اجاره محل غرفه کپی واقع در ساختمان شهرداری مقرر شد برابر ضوابط اقدام صورت گیرد.

3-    در پاسخ به درخواست ولی دم جوان ناکام ع.ش در خصوص هزینه آمبولانس حمل مرحوم مقرر شد با توجه به وضعیت مالی ضعیف اولیاء شهروند به میزان 50%بخشودگی اعمال گردد.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 43782-18/2/95 شهرداری در خصوص خرید بن کارت به مبلغ یکصد هزار تومان در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید .

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ب.ص با توجه به وضعیت مالی متقاضی و فقدان سرپرست مقرر شد از بخشودگی 30% ویژه مصوب شورای اسلامی شهر شیروان برخوردار شوند چنانچه تقاضای   تقسیط نمایند مقرر شد طی 18 ماه   بدون کارمزد وصول شود.

6-    در پاسخ به لایحه شماره 42768-8/2/95 شهرداری در خصوص اجرای طرح چوب بر روی جداول پارک خطی حاشیه خیابان جمهوری با مصالح و رنگ آمیزی روغنی در جلسه مطرح و مقرر شد با رعایت صرفه و صلاح شهرداری عقد قرارداد بلامانع خواهد بود.