ساعت:

5:02 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و هجده 94/10/27 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و هجده 94/10/27 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای و.ج در خصوص مجوز ساخت ملک نامبرده در زمینهای بسیجیان دو نبش 24متری و کوچه 10متری درخواست پیش آمدگی 60%+2متر را دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به اینکه ملک دو نبش بوده مشروط به اینکه حیاط خلوت احداث نماید از 60%+2 متر بیشتر نگردد موافقت شد.

2-    در پاسخ به درخواست خانم خ فرزند جانباز 70% مبنی بر اینکه در طبقه همکف وفق ضوابط سطح اشغال 65متر مربع امکان احداث تجاری دارد مقرر شد با لحاظ هزینه های شهرداری پاسخ نامبرده داده شود.

در ادامه جلسه تعرفه پیشنهادی شهرداری برای سال 95 در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسات بعدی موکول گردید.