ساعت:

4:58 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و هشتم 94/10/01 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و هشتم 94/10/01 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحوم ع.م که بابت انتقال سند ملک نامبرده به ورثه دارای بدهی به شهرداری می باشند مقرر شد نظر به شناخت کلیه اعضا محترم شورا از خانواده نامبرده بدهی نامبرده طی یک فقره چک یکساله بدون کارمزد از خریداران اخذ و پاسخ استعلام داده شود.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 26336-28/9/94 شهرداری در خصوص توافق نامه آقای ن و شهرداری در خصوص تعریض خیابان 20متری جنب خانه های سازمانی نیروگاه در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد . کپی توافقنامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ه.خ در خصوص بدهی نامبرده به شهرداری که منجر به صدور رأی گردیده است مقرر شد در صورت 3/1(یک سوم)نقد الباقی طی 24ماه اخذ گردد.

4-    در پاسخ به لایحه شهرداری در خصوص لایحه شماره 24968-9/9/94 در خصوص ساخت و ساز واحدهای تجاری حد فاصل خیابان های ورزش و فروشگاه فرهنگیان مقرر شد در صورت عدم پرداخت هزینه های پروانه ساختمانی ترجیحاً بصورت مشارکت در بهره برداری در قالب تفاهم نامه اقدام گردد و در صورت عدم اخذ پروانه در کمیسیون ماده صد مطرح گردد.