ساعت:

7:25 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و هفتم 94/09/29 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و هفتم 94/09/29 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید. در ابتدای جلسه آغاز امامت امام زمان (عج) به تمامی شیعیان تبریک گفته شد . امید که تمامی شیعیان پیرو راستین آن امام همام باشند.

1-    آقای دکتر اکبرپور استاد دانشگاه آزاد شیروان در جلسه حضور یافت و در خصوص شهر الکترونیک گزارش جامعی ارائه نمود و با توجه به اظهارات شهرداری مبنی بر اینکه طبق ضوابط شهرداری از نسبت خاصی خریداری شود که بر همین راستا نرم افزار خریداری گردیده است و نصب گردیده است مقرر شد از آقای دکتر اکبرپور بعنوان مشاور انفورماتیک شهرداری ارائه خدمات نماید و هزینه و مخارج بر اساس میزان فعالیت انجام شده بصورت دوره ای از سوی شهرداری پرداخت گردد.

2-    در ادامه جلسه گزارش کمیته سرمایه گذاری شهرداری در خصوص پیش فروش تعدادی از واحدهای شهرداری در حاشیه میدان مرکزی در جلسه لایحه شهرداری قرائت گردید و با پیش فروش 21واحد جمعاً به مساحت 42/355متر مربع با قیمت کارشناسی مقرر شد از هر طبقه 5واحد با انتخاب شهرداری با قیمت کارشناسی تعیین و از طریق مزایده موافقت گردید . ضمناً مقرر شد طبقه همکف با قیمت کارشناسی تعیین شده و طبقات زیر زمین و اول از قیمت تعیین شده مبلغ ده میلیون ریال به ازای هر متر مربع کسر گردد و به عنوان قیمت پایه مزایده لحاظ گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ورثه آقای ح.پ که در اثر بیماری فوت نموده و از تمکن مالی بسیار ضعیف برخوردارند مقرر شد هزینه های کفن و دفن با تخفیف 70% مساعدت صورت گیرد.

4-    در پاسخ به ورثه مرحوم کربلایی غ. ا به دلیل ضعف مالی ضعیف ورثه مقرر شد هزینه های کفن و دفن با تخفیف 70% مساعدت صورت گیرد.

5-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحوم ا.م که تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد هزینه های کفن و دفن با 70% تخفیف اعمال گردد.

6-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ص بابت هزینه های کفن و دفن همسر نامبرده مقرر شد با 70%تخفیف مساعدت صورت گیرد.

7-    در پاسخ به درخواست ی.ح کارمند شهرداری که درخواست مساعده نموده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به اینکه بابت هزینه دانشگاه می باشد مبلغ سه میلیون تومان مساعده با کسر از حقوق مورد موافقت واقع گردید.

8-    در پاسخ به درخواست آقای م.م از پرسنل شهرداری که درخواست مساعده به مبلغ سه میلیون تومان را داشته اند با توجه به مشکلات مالی نامبرده مورد موافقت واقع شد.با کسر از حقوق طی 24ماهه.

9-    در خصوص لایحه شماره 23298-18/9/94 شهرداری در خصوص آسفالت محوطه مدرسه حضرت خدیجه(س)   مقرر شد پس از تائید اعتبار از سوی فرمانداری یا اداره مذکور اقدام بلامانع است.

 

10-در پاسخ به درخواست شهروند ح.ر مبنی بر تقسیط و تمدید عوارض بدهی نامبرده مقرر شد بدهی نامبرده به مدت یکسال بدون کارمزد تمدید گردد.

در پاسخ به لایحه شماره 23243 -23/8/94 در خصوص عوارض شرکت های مینی بوسداران مقرر شد عیناً بر اساس دفترچه بهای خدمات گردد.