ساعت:

8:29 ب.ظ

تاریخ:

24 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و هفتم 94/10/22 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و هفتم 94/10/22 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در خصوص واگذاری ملک   پیرو مصوبه بند 7 مورخه 13/10/94 جلسه 414 پیرو نامه شماره 3059/3/ب/94 مرکز بهداشت در خصوص واگذاری ملک جهت احداث خانه بهداشت و پایگاه بهداشت در روستای چلو مقرر شد به میزان 1500 با توجه به اعلام نیاز شبکه بهداشت زمین واگذار و تفاهم نامه تنظیم و جهت سهولت در اجرا مبلغ در حساب فی مابین شبکه بهداشت و شهرداری بماند.

2-    در پاسخ به درخواست وارثین شهروند ر که تحت پوشش کمیته امداد بوده و از وضعیت مالی بسیار ضعیف برخوردار می باشند بابت هزینه کفن و دفن   بصورت رایگان انجام گیرد.

3-    در پاسخ به درخواست مسئول محترم فضای سبز مهندس حیدری در خصوص هزینه کفن و دفن و مرحوم جواد ساربان از پرسنل فضای سبز که به تازگی فوت نموده است مقرر شد مبلغ دو میلیون تومان جهت مساعدت خانواده و انجام واجبات و حداقل هزینه نه اقدام عاجل صورت پذیرد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای س.خ در خصوص مجوز یک باب دکه در میدان معلم را دارد مقرر شد با مراجعه به شهرداری صرفاً از طریق مشارکت در مزایده نسبت به پیگیری خواسته خویش اقدام نماید.