ساعت:

8:09 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پانزدهم 94/10/20 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پانزدهم 94/10/20 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 30/17 با تلاوت کلام الله مجید و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شیعیان عربستان شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ح.ز مالک ملک حاشیه خیابان امام رضا(ع) که درخواست های سطح اشغال 100% با کاربری تجاری را نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد ضمن رعایت طرح تفضیلی کوچه داخل ملک اجرایی گردد و بابت عقب نشینی در کمیسیون معاملات مطرح و جبران خسارت صرفاً در قالب تهاتر در هزینه های صدور پروانه صورت پذیرد و با عنایت به اینکه تعیین سطح اشغال در صلاحیت کمیته فنی می باشد مقرر شد با نظر موافق شورای شهر و شهرداری با سطح اشغال 100% در باقیمانده ملک در اولین جلسه کمیته فنی مطرح گردد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای م.ب پیمانکار بخش فضای سبز و عمران شهرداری به شهرداری ارجاع گردید و بنا به اظهارات نامبرده ایشام در امر فوق فعالیت داشته باشند که اینچنین نیز بوده مع الاسف کارشناسان تامین اجتماعی مبادرت به بیمه دو نفر نموده و هزینه تحمیل نموده اند مقرر شد ترتیبی اتخاذ گردد تا با پیگیری شهرداری و پیمانکار اشتباه تامین اجتماعی اصلاح و حق بیمه مازاد برعهده پیمانکار تحمیل نگردد و چنانچه امکان پذیر نگردد طی تفاهمی موضوع بررسی و حل و فصل شود.

3-    پیشنهاد شهرداری شیروان طی لایحه شماره 28529-19/10/94 شهرداری بشرح ذیل مورد تصویب واقع گردید . عوارض صنفی و نوسازی 94 و سنوات گذشته به شرط پرداخت نقدی مشمول 30%بخشودگی قرار گیرد و سایر بندها عیناً پیشنهاد شهرداری مورد موافقت واقع گردید.